Üyeler
Adı Soyadı Nevin Turgay
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1991
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniv. Tıp Fak. Parazitoloji / 1992
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türkiye Parazitoloji Derneği Ege Geriatri Derneği