Üyeler
Adı Soyadı Nursel Yılmazçoban
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum Sakarya Ünv / 2006
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler american society for microbiology