Üyeler
Adı Soyadı İpek Koçer
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum Gaziantep üniversitesi / 2017
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler