Üyeler
Adı Soyadı Fazilet MIDIK
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türkiye Gıda Mühendisliği Odası-Ankara Şubesi