Üyeler
Adı Soyadı Ayşe İrem Nurcan
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2014
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Biyologlar Dayanışma Derneği