Üyeler
Adı Soyadı Ebru Fidan
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD