Üyeler
Adı Soyadı Özlem Güller
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum Üniversite / 2014
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Sağlık İş