Üyeler
Adı Soyadı Birol Şafak
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1994
Uzmanlık Aldığı Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji / 2003
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)