Üyeler
Adı Soyadı Emrah Özcan
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi / 2014
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler