Üyeler
Adı Soyadı İsmet KUTLUK
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler