Üyeler
Adı Soyadı Seda sevilay KOLDAŞ
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2015
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Moleküler biyoloji derneği