Üyeler
Adı Soyadı Tuğçe SOYLAMIŞ
Ünvanı Öğr.Üyesi
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / 2013
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler