Üyeler
Adı Soyadı Derya Biriken
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1988
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi / 2002
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler