Üyeler
Adı Soyadı ERDİNÇ BASUK
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum Harran Üniversitesi / 2014
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler