Üyeler
Adı Soyadı Emine Baş
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 1971
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniv. / 2016
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler