Üyeler
Adı Soyadı Eda Yazıcı Özçelik Özçelik
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2015
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler