Üyeler
Adı Soyadı Hacer Ceylan
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2015
Uzmanlık Aldığı Kurum Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2017
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler