Üyeler
Adı Soyadı Kübra Fırtına
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2016
Uzmanlık Aldığı Kurum Cumhuriyet üniversitesi / 2017
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler