Üyeler
Adı Soyadı İRFAN GÜLER
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1994
Uzmanlık Aldığı Kurum KSÜ tıp fakültesi mikrobiyoloji ABD / 2001
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD KLİMİK