Üyeler
Adı Soyadı EMEL UZUNOĞLU KARAGÖZ
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ / 2007
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ