Üyeler
Adı Soyadı Selahattin Atmaca
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1984
Uzmanlık Aldığı Kurum Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D / 1984
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler