Üyeler
Adı Soyadı Ayşe Kaya Kalem
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2007
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler EKMUD, KLİMİK, ESCCMID