Üyeler
Adı Soyadı Şeyda Şilan Okalin
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2014
Uzmanlık Aldığı Kurum 9 Eylül Üniveritesi / 2017
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler