Üyeler
Adı Soyadı Buket Kabalay
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2015
Uzmanlık Aldığı Kurum Pamukkale Üniversitesi / 2015
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler