Üyeler
Adı Soyadı Binnur Kıratlı
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Gebze Yüksek Teknoloji / 2010
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Proteomik Derneği