Üyeler
Adı Soyadı Nuray Dereli
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum Celal bayar üniveristesi tıp fakültesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler klimud