Üyeler
Adı Soyadı Nezahat Koşar Acar
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2016
Uzmanlık Aldığı Kurum Hitit Üniversitesi Tıp fakültesi / 2017
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler