Üyeler
Adı Soyadı Hafize Kılınçkaya Doğan
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum Akdeniz üniversitesi / 2005
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler klimud şanlıurfa tabip odası