Üyeler
Adı Soyadı Muzaffer Arıkan
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler