Üyeler
Adı Soyadı Tuğba KAYA
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum Manisa Celal Bayar Üniversitesi / 2016
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler