Üyeler
Adı Soyadı Erva Esmer
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi fen bilimleri enstitüsü / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler