Üyeler
Adı Soyadı Gökçe Kırca
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2016
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi / 2017
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler