Üyeler
Adı Soyadı Kıvılcım Ördek
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2012
Uzmanlık Aldığı Kurum Mustafa Kemal Üniversitesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Diğer
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler