Üyeler
Adı Soyadı Şafak Özer Balin
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum Fırat uni. Tıp Fakültesi / 2005
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler