Üyeler
Adı Soyadı Serkan ÖNDER
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2003
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı / 2008
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türkiye Fitopatoloji Derneği