Üyeler
Adı Soyadı Naime Nur Bozbeyoğlu
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Pamukkale Üniversitesi / 2014
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler