Üyeler
Adı Soyadı Mürşit Hasbek
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1994
Uzmanlık Aldığı Kurum Cumhuriyet Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 1998
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler klimud