Üyeler
Adı Soyadı Şeyma NİGİZ
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2013
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2017
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD