Üyeler
Adı Soyadı Sümeyye Borlak
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2015
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara üniversitesi / 2017
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler