Üyeler
Adı Soyadı Salim Yakut
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum Dicle Üniversitesi / 2016
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler