Üyeler
Adı Soyadı Başak Ataş
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2016
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi / 2016
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler