Üyeler
Adı Soyadı Cemile Selin Aksoy
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2016
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi / 2017
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler