Üyeler
Adı Soyadı Esma Kepenek Kurt
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Meram tıp fakültesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler