Üyeler
Adı Soyadı Mehmet Fatih ÖZDEMİR
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2015
Uzmanlık Aldığı Kurum Harran üniversitesi / 2017
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler