Üyeler
Adı Soyadı Mert Erdin
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2017
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 2017
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler