Üyeler
Adı Soyadı Gülsüm Kaya
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2016
Uzmanlık Aldığı Kurum Sağlık Bilimleri Üniversitesi / 2017
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler DAS Derneği HİDERİM