Üyeler
Adı Soyadı Betül Günaydın
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2015
Uzmanlık Aldığı Kurum NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ / 2017
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler