Üyeler
Adı Soyadı Esra ŞEKER
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 1999
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği