Üyeler
Adı Soyadı Eda Yemenici
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2017
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi / 2017
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler