Üyeler
Adı Soyadı PINAR ÇAĞLAYAN
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum MARMARA ÜNİVERSİTESİ / 2007
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY ISE EXTREMOPHILES KAKAD